| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
中国清洗用品行业
电子商务服务平台
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 清洁剂 » 玻璃清洁剂 »

有机胺酯TPP分散金属表面氧化皮

点击图片查看原图
品 牌: BAISHUIHE 
型 号: TPP 
规 格: 230 
单 价: 20.00元/千克 
起 订: 30 千克 
供货总量: 100000 千克
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-08
浏览次数: 275
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 有机胺酯TPP

产品简介:

TPP水性多功能助剂属甲基醇胺酯类垢缓蚀阻剂,配制光学玻璃清洗剂、无泡喷淋清洗剂、除黑炭、具有分散及溶解金属表面氧化皮双重作用,使金属表面更光泽、又是一种低味、低挥发的有机胺化合物,对酸性除锈清洗剂也有很好的缓释作用!

 典型特性:

1、组       成 :      胺酯类有机物

2、外       观 :      无色或黄色透明液体

3、有效成份:       96%

4、PH     值:       7-9

5、HLB值:        易水溶性有机物质HLB值比较灵活!属于两性表面活性剂!水包油型产品!

5  水溶性:           易溶于水

 独特性能:

1 、氨水或其他碱性胺类物质的替代品;低味、低毒、低磷、具有调节PH值作用,用途相当广泛!

2 、能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的微观氧化物,提高清洗过后金属表面的光泽度!对酸性除锈有良好的缓蚀作用,在高或者低PH下仍很稳定,不易水解,不易分解。当和其他表面活性剂复配使用时,表现出其他两性表面活性剂不具备的协同效应

3、由于有机胺酯的无泡特性,更多用户用于无泡或低泡喷淋清洗,市场应用表现优于更多无泡表面活性剂!

 使用建议:

1、建议用量3-10%(质量比);

2、也可根据不同的配比决定适当提高使用比例,(例如:玻璃清洗剂;研磨粉清洗)等

包装与贮存:

1、230公斤塑料桶  本品为非易燃易爆易腐蚀危险品,储存于5-40℃通风干燥环境

2、避免强酸、强碱、强氧化物共存,用后应密闭容器避免与空气接触氧化影响使用效果和引起色差

3、密封有效期12个月
\"\"

比林语版产品说明

ሊዛኛኮኮፕልታጾካወጂንሱመቢኒድን

ኮሜክጂንሪላኛሪናኛይዩ:

ሱመቢኒድንንሳካ- ቤናምቱልንግርረንዋልያኒአንጋኛቱክሪኛሃንትሊኛቲንአኮኮፕልታጾካወጂንሜክያርንክሲሌኛያጓሊኛኪላሐረያኛቅ. ካጋኛንግብስጾብንኒሪማንቲቲናዝዶቱኛሊንታያጽታኒናኔር, ጄታሳራንኮኤንዚካሊቱልኛሊንታያጽታኒናኔር, እኔክሳሆላያሩ, ያርንኛሊንቴቲዮፋንሊኛቲላርአፖቲሄንውዊሪልይልያርንሞላሚእዕፑዛሌኒሊኛቲሽሳክድሺላቲሜክ, ልኤታቴቲዮሌኒሊኛቲሽሳክሳሃሳርትካያ. ካጋኛኤኳቱክግማንኔምየዝኛቡያርንግማንኒፐዝስያአአርቶኮኮፕልታኛስአዕ. ካኤኳኛሊንቱክቤኛንኪኦ- ቲውፕንአሪዞፖቡዩስኛንሪጂንላያሩኛሊንታያጽታኒናኔር!

  ኛዳጂንሎክሪላስቼዶቱ:

1. ክሳ         ትዢካአክ:       ሱላፓፕልታጾካወጂንክያጽ

2. ኛይዩሆ         ድያ:       ጀጀሚባዴያኛቅሸእዕፑላይኛ

3. ኡኛትስኛ:         96%

4 ሽኪቢኒቅድር       ናያኛናያን:         7-9

5. መቡንማኛኛሪታ:         ያሩመቡንማኛኛሪታፖቲንሳካ- ሪሮሊኛዌዚአአርቶፍጋኛሳሃጀይቦቱልታዳ! ኛታሽኮምኔዶቱንምግንስዴክህዚታያፐላውዋርየልጂን! ሽደሊሲፑንሳካምጋ!

ኛዊን   ዊዌሪሮሊኛዌዚስቻ:             እኛዌዚአአርሊሲፑንሳካ

  ሞንኡያቴያዙ:

1. ዶንንንድርዝዮድቡንምኮትኛይዩቱክያኛቅኪሺጽድኮኮረሽሽኪ ሎክፖጂን, ግማንኛዚያሊቻርኤ, ግማንእፓቫክየሎጃጉኛጂን, ክኛሄንውማክዚቅድርሪታ, ያርንኛሊንቱክሊኛድኛላፖቲስድን!

2. ካክኛዌሱቬርኑልንፕኮዶቱንኒሪፐትቶ, ታዳብራት, ልክያርንኪሺሌኒሊኛቲረሉን, ሞላሚሁሪጂንቴቲዮኛተጂንድልኛያዶቱሪዞፖቴቲዮሌኒሊኛቲሽሳክያርንሪኪሳቴቲዮኛመራዛፖቲቴቲዮሌኒሊኛቲሽሳክስካሞኛሊንታያጽታኒና! ካኛሊንቱክቤኛንክሲሌኛያጓሊኛኪላሐረጓሊንአሪዞፖቡዩስኛንሪጂንላያሩ, ጋኛኛደስሆቬርርኛንንሌያኛቅግማንዚቅድር, ያርንጋኛውጋጄህክንምቃዋቼጎአወኛዎንያርንኮኒጎልኛቶ. ሱዝረኦሊሲፑድያንኒሪኪሺያፐላውዋርየልዶቱ, ዢአባታጋቱክኒዱኛጂሜስቼጂንንአምሊአኪሺግንስዴክህዚታያፐላውዋርየልዶቱማትውጋጄሱም

3. ፍቱኛንምቴቲዮመፓዊላፖቡኮኮካአክሎክሪላስቼዶቱፖቲቶኮኮፕልታጾካወዶቱ, ሳሃኔዝኛቡኦናያሪመፓዊላፖቡኮኮካአክያኛቅግማንላፖቡኮኮካአክዚካሊቱልኛሊንታያጽታኒና, ያርንቴቲዮልይል < ቴያዙጋኛክሲሌኔምየሳሃመፓዊላፖቡኮኮካአክያፐላውዋርየልዶቱ!

  ስካሞጋርስሽኛኛክኛናያሪቢአ:

1. ያሩዡዊንቡሪታኪጋኛ3-10% (ብራትዎ)ሽኪ

2. ያሩቢአዋሂቲክኛኤኳቱጃዊልህኤያኛእኪንምዝዕሊግአማአኛክኛ ( ዎን. ታኒና. ናዝዶቱኛሊንታያጽታኒናኔርየላርውዛንኒሪታኒናሚቬጂንኛሊንታያጽታኒና), ያር

ኛቶኛርዊልይልያርንሊአኛ:

1. 230 ቪኪንጂንላያኛፊጓኛ   ክፋማንጌ>ጋኛመፓዊካኛንቤፋታዳ, ያኛአድሽሊያርንክሲሌኛያም. ካጋኛክየሎድታንሊሲፑቱክቮንደኒኛያማያያርንኒቃጂንፍኛኒርኛ5-40 ቻታኛሽኪ

2. ስኤሲርስንቴቲዮዊያንኳአፖቲቪዝኛቡዩስ, ቪዝኛኪፊካኮኒያርንቪዝኛድሺላቲ. ዮቢአ, ቴቲዮውአባንክጃጂንባኒዙቱጃሽኛዶንምሀድዊንኛድኬኛዘጓሊንኒሪንሰኪ, ትሙቴቲዮቢአንአያርንኻስዴሌሌራራ

3. ያሩሊአችሊኛቲጋኛቢአናያሪ12 ዌ

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
关闭